Teknik

Kvalitet på vätskor i system för kylning,
frikylning, återvinning och uppvärmning

Lamellbatterier och
skydd mot korrosion

Minsta systemvolym i
köld- och värmebärarsystem