Beräkningsprogram
De av våra leverantörer som tillverkar produkter vars effekt beror på många variabler, tillhandahåller dataprogram för tekniska beräkningar. I normalfallet är
det vår tekniska support, som använder dessa program och hjälper våra kunder med aggregatval och tekniska beräkningar, men om du vill ha ett eget program
och göra dessa beräkningar själv, ber vi dig kontakta oss.
  Climaveneta   EurapoPanasonic Thermokey 
För ytterligare information kontakta vår kundtjänst