Fläktkonvektorer
 

Fläktkonvektorer för inbyggnad i fönsterbänk

Fläktkonvektorer för montering på/vid golv

Fläktkonvektorer för montering på vägg
 

Fläktkonvektorer för montering i tak

Fläktkonvektorer för infälld montering i undertak
(kassetter)

Fläktkonvektorer för dold montering i tak och
kanalanslutning
 
För ytterligare information kontakta vår kundtjänst