Vätskekylaggregat
Luftkylda vätskekylaggregat
för montering utomhus
5 – 1946 kW
Luftkylda vätskekylaggregat
för montering utomhus med frikylningsfunktion
41 – 1164 kW (30 % etylenglykol)
Luftkylda vätskekylaggregat för montering inomhus, t.ex.
i parkeringshus, och för kanalanslutning på utloppssidan
5 – 337 kW
Luftkylda vätskekylaggregat med separat luftkyld kondensor
5 – 453 kW
Vätskekylda vätskekylaggregat med eller utan separat kylmedelkylare
5 – 2230 kW
Håll pekaren över respektive bild så får du veta mer
För ytterligare information kontakta vår kundtjänst