Leverantörer


Kondenseringsaggregat för
krävande miljöer

Portabla
luftkonditioneringsaggregat

Reservdelar
till
ångbefuktningsaggregat


Fläktkonvektorer, klimataggregat,
värmepumpar och vätskekylaggregatFläktkonvektorerBufferttankar


Luftkonditioneringsaggregat, värmepumpar och VRF-system


Fläktkylare, kondensorer och kylmedelkylare
 

Vi tror inte att en enda tillverkare kan
vara bra på allt. Därför har vi hämtat våra
produkter från flera tillverkare, var och en
specialist inom sitt område.

För att bli utvald som leverantör till AQS
måste tillverkaren svara mot högt ställda krav.
Man skall ligga i framkant av utvecklingen,
ha en flexibel produktion som medger anpass-
ning av produkterna till kraven på den svenska
marknaden, ha hög tillverkningskapacitet och
erbjuda säkra leveranser.

Produkterna skall ha hög kvalitet, vara energi-
effektiva, välutrustade och anpassade till den
svenska marknaden, innehålla en hög andel standardreservdelar som kan köpas på den
svenska marknaden samt vara driftsäkra, lätt-
servade och användarvänliga. Produkterna skall funktionstestas före leverans och uppgivna data
skall vara korrekta.

Vill du titta närmare på vårt produktsortiment
är det bara att klicka vidare i menyn.
För ytterligare information kontakta vår kundtjänst