Platt-VVX-förångare

Scrollkompressorer

Platt-VVX-kondensor

Elektronisk/-a exp.ventil/-er

R410A

KB ut | -10–20°C

KM | ≤ 60°C

Normal | 57–74 dB(A)

SEPR | HT/+7°C | 7,00–7,53

SEPR | MT/-8°C | 4,09–4,44

Broschyr

Leaflet

Produktpresentation

För övrig information
logga in eller kontakta
vår kundtjänst

Tubpanneförångare

Skruvkompressor/-er

Tubpannekondensor/-er

Elektronisk/-a exp.ventil/-er

R1234ze

KB ut | -2–18°C

KM | ≤ 53°C

Normal | 75–79 dB(A)

SEPR | HT/+7°C | 7,02–7,15

Broschyr

Leaflet

Produktpresentation

För övrig information
logga in eller kontakta
vår kundtjänst

Tubpanneförångare

Skruvkompressor/-er

Tubpannekondensor/-er

Elektronisk/-a exp.ventil/-er

R513A

KB ut | -8–18°C

KM | ≤ 50°C

Normal | 75–78 dB(A)

SEPR | HT/+7°C | 7,00–7,04

SEPR | MT/-8°C | 3,55–3,70

Broschyr

Leaflet

Produktpresentation

För övrig information
logga in eller kontakta
vår kundtjänst

Tubpanneförångare

Skruvkompressor/-er

Tubpannekondensor/-er

Elektronisk/-a exp.ventil/-er

R513A

KB ut | -8–15°C

KM | ≤ 48°C

Normal | 70–70 dB(A)

Broschyr

Leaflet

Produktpresentation

För övrig information
logga in eller kontakta
vår kundtjänst

Tubpanneförångare

Skruvkompressor/-er

Tubpannekondensor/-er

Elektronisk/-a exp.ventil/-er

R513A

KB ut | -8–15°C

KM | ≤ 50°C

Normal | 70–70 dB(A)

Broschyr

Leaflet

Produktpresentation

För övrig information
logga in eller kontakta
vår kundtjänst

Flödad förångare

Skruvkompressor/-er

Tubpannekondensor

Elektronisk/-a exp.ventil/-er

R513A

KB ut | -8–15°C

KM | ≤ 55°C

Normal | 77–82 dB(A)

SEPR | HT/+7°C | 7,53–7,86

SEPR | MT/-8°C | 3,90–4,56

Broschyr

Leaflet

Produktpresentation

För övrig information
logga in eller kontakta
vår kundtjänst

Inverter

Flödad förångare

Skruvkompressorer

Tubpannekondensor/-er

Elektronisk/-a exp.ventil/-er

R513A

KB ut | -8–15°C

KM | ≤ 43°C

Normal | 82–84 dB(A)

SEPR | HT/+7°C | 8,00–8,13

SEPR | MT/-8°C | 4,33–4,69

Broschyr

Leaflet

Produktpresentation

För övrig information
logga in eller kontakta
vår kundtjänst

Inverter

Flödad förångare

Turbocorkompressor/-er

Tubpannekondensor

Elektronisk/-a exp.ventil/-er

R1234ze

KB ut | 5–20°C

KM | ≤ 48°C

Normal | 74–78 dB(A)

SEPR | HT/+7°C | 9,27–9,71

Broschyr

Leaflet

Produktpresentation

För övrig information
logga in eller kontakta
vår kundtjänst

Inverter

Flödad förångare

Turbocorkompressor/-er

Tubpannekondensor

Elektronisk/-a exp.ventil/-er

R134a

KB ut | 5–20°C

KM | ≤ 47,5°C

Normal | 75–81 dB(A)

SEPR | HT/+7°C | 11,13–12,05

Broschyr

Leaflet

Produktpresentation

För övrig information
logga in eller kontakta
vår kundtjänst