Dokumentation

Produktpresentation


Innehåller allmän information som gör det möjligt för den intresserade att skaffa sig en allmän uppfattning av aggregatet och dess funktioner.

Produktinformation för projektörer


Innehåller detaljerad teknisk information för projektörer. Effektdata utgår från det vanligaste driftfallet i Sverige, vilket innebär att olika produkter i samma anläggning kan kombineras utan ytterligare beräkningar. För andra driftfall står vår kundtjänst till tjänst.

Beskrivningstexter


Utarbetade texter enligt VVS & Kyl-AMA 16, som enkelt anpassas till varje specifikt projekt. Röd text avser alternativa utföranden eller tillval. Text inom hakparenteser [ ] avser anvisningar för den som anpassar texten.

Måttritningar


Tillhandahålls i originalutförande, men med översättningsnyckel om de innehåller mycket text.

Elscheman


Består av sektionerna ”Allmänt” med beteckningsnyckel, ”Inkopplingsschema”, ”Kretsschema”, ”Apparatplaceringsritning” och ”Komponentförteckning”. Utformas specifikt för varje enskild order.

Handbok för installatörer


Innehåller anvisningar för manövrering, igångkörning, underhåll och akutservice av aktuellt aggregat samt programmeringsanvisningar för aggregatets mikroprocessor.

Används i kombination med ”Igångkörnings- & kvalitetssäkringsrapport” för aktuellt aggregat.

Ingångskörnings- & kvalitetssäkringsrapport


Innehåller kompletta anvisningar om de åtgärder som erfordras vid en perfekt igångkörning- & kvalitetssäkring. Finns även i ett elektroniskt utförande. Tillförsäkrar användaren en driftssäker och energieffektiv anläggning.

Används i kombination med ”Handbok för installatörer” för aktuellt aggregat.

Handbok för användare

Innehåller anvisningar för manövrering samt för sådana åtgärder vid underhåll och larm, som kan utföras av en tekniskt kunnig, men inte kyltekniskt utbildad person.