Konsult- &
säljsupport

Står till förfogande för projektörer och installatörer.

Håkan Johansson
Syd
Epost: hakan.johansson(a)se.mee.com
Telefon: 031-746 40 38
Mobiltelefon: 0709-44 94 38

Jan Wingne
Väst, Mellan och Norr
Epost: jan.wingne(a)se.mee.com
Telefon: 031-746 40 30
Mobiltelefon: 0709-44 94 30

Lucas Wiman
Stockholm och Mälardalen
Epost: lucas.wiman(a)se.mee.com
Telefon: 08-522 926 11
Mobiltelefon: 0709-44 94 39

Torbjörn Flodén
Epost: torbjorn.floden(a)se.mee.com
Telefon: 031-746 40 41
Mobiltelefon: 0705-69 57 93